آیا با اسپری مو، می توان وارد طرح ترافیک شد؟

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه امکان مخدوش کردن پلاک خودرو با اسپری های مو وجود ندارد گفت: دوربین های جدید کنترل هوشمند هر آنچه که چشم انسان قادر به مشاهده آن باشد ثبت می کنند.

حجت الله بهروز با بیان اینکه دوربین های قدیمی که در زمان خود به روزترین دوربین ها بودند نسبت به برخی اسپری ها حساسیت داشته وآنها را ثبت نمی کردند گفت: در حال حاضر روشهای آسانتری برای تخلف مانند مخدوش کردن پلاک با گل و آدامس و... است اما این نوع تخلفات دیگر تخلف راهنمایی و رانندگی محسوب نمی شود و خودروهایی که با چنین روشهایی قصد فرار از قانون را دارند به دستگاههای قضایی معرفی می شوند.

وی ادامه داد: تصاویر خودروهایی که پلاکهای خود را مخدوش می کنند در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی قرار گرفته و پس از پیگیری به شدت با آنها برخورد می شود.

بهروز با اشاره هوشمند شدن چراغ های راهنمایی و رانندگی گفت: بیش از این در تهران امکان هوشمند کردن چراغهای راهنمایی و رانندگی وجود ندارد زیرا بیشتر چراغ های تقاطعهای اصلی شهر هوشمند هستند.

/ 0 نظر / 6 بازدید