باطل کردن یک مطلب علمی توسط یک شهید!

استاد روپوش سفید و تمیزی پوشیده بود، تا گرد گچ روی لباسش ننشیند.صدایش سخت به ماکه ته کلاس بودیم ،می رسید.

می گفت:تمام عضلات بدن از مغز دستور می گیرند ،اگر ارتباط مغز با اعضای بدن قطع شود، اعضا هیچ حرکتی نخواهند داشت.اگر هم داشته باشند کاملا غیر ارادی ونامنظم خواهد بود.حرف استاد که به اینجا رسید،یکی از دانشجوها که مسن تر ازبقیه بود وهمیشه ساکت، بلند شد وگفت:

ببخشید!

استاد وقتی ترکش توپ سر رفیق منو از زیر چشم هاش برد

تا یک دقیقه بعد الله اکبر می گفت...

 

 

منبع:کتاب روزگاری جنگ بود.ص7

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
سیاوش

درود بر شهدا...