عملیات های هشت سال

عملیات پل نادری
جبهه جنوب، موقعیت : غرب دزفول
تاریخ : 23/7/1359

عملیات سوسنگرد
جبهه جنوب، موقعیت : شرق سوسنگرد
تاریخ : 26/8/1359

عملیات نصر
جبهه جنوب، موقعیت : جنوب کرخه کور، هویزه
تاریخ : 15 تا 18/10/۱۳۵۹

عملیات ضربت ذوالفقار
جبهه غرب، موقعیت : غرب صالح آباد
تاریخ : 19/10 تا 20/11/1359

عملیات توکل
جبهه جنوب، موقعیت : شمال آبادان
تاریخ : 20/10/1359

عملیات بازی دراز
جبهه غرب، موقعیت : غرب سرپل ذهاب
تاریخ : 1 تا 9/2/1360

عملیات امام علی (علیه السلام)
جبهه جنوب، موقعیت : شمال سوسنگرد
تاریخ : 13/2 تا 5/3/1360

عملیات فرمانده کل قوا
جبهه جنوب، موقعیت : جنوب دارخوئین
تاریخ : 21 تا 25/3/1360

عملیات رجایی و باهنر
جبهه غرب، موقعیت : شمال سرپل ذهاب
تاریخ : 11 تا 16/6/1360

عملیات ثامن الائمه
جبهه جنوب، موقعیت : شمال آبادان
تاریخ : 5/7/1360

عملیات طریق القدس
جبهه جنوب، موقعیت : غرب سوسنگرد
تاریخ : 8 تا 15/9/1360

عملیات مطلع الفجر
جبهه غرب، موقعیت : شمال گیلان غرب و جنوب سرپل ذهاب
تاریخ : 20/9 تا 6/10/1360

عملیات محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله)
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب و شمال نوسود
تاریخ : 12 و 13/10/1360

عملیات فتح المبین
جبهه جنوب، موقعیت : غرب شوش و دزفول
تاریخ : 2 تا 10/1/1360

عملیات بیت المقدس
جبهه جنوب، موقعیت : غرب کارون
تاریخ : 10/2 تا 3/3/1361

عملیات رمضان
جبهه جنوب، موقعیت : شرق بصره
تاریخ : 22/4 تا 7/5/1361

عملیات مسلم بن عقیل
جبهه غرب، موقعیت : غرب سومار
تاریخ : 9 تا 13/7/1361

عملیات محرم
جبهه جنوب، موقعیت : جنوب موسیان
تاریخ : 10 تا 20/8/1361

عملیات والفجر مقدماتی
جبهه جنوب، موقعیت : جنوب فکه
تاریخ : 17 تا 21/11/1361

عملیات والفجر 1
جبهه جنوب، موقعیت : شمال فکه
تاریخ : 21 تا 28/1/1362

عملیات والفجر 2
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب پیرانشهر
تاریخ : 29/4 تا 13/5/1362

عملیات والفجر 3
جبهه غرب، موقعیت : مهران
تاریخ : 7 تا 20/5/1362

عملیات والفجر 4
جبهه شمال غرب، موقعیت : شمال مریوان
تاریخ : 27/7 تا 30/8/1362

عملیات خیبر
جبهه جنوب، موقعیت : هورالهویزه
تاریخ : 3 تا 22/12/1362

عملیات عاشورا
جبهه غرب، موقعیت : جنوب سومار
تاریخ : 26 تا 30/7/1363

عملیات بدر
جبهه جنوب، موقعیت : هورالهویزه
تاریخ : 19 تا 26/12/1363

عملیات قادر
جبهه شمال غرب، موقعیت : امتداد مرز استان آذربایجان و عراق
تاریخ : 24/4 تا 18/6/1364

عملیات والفجر 8
جبهه جنوب، موقعیت : جنوب آبادان
تاریخ : 20/11/1364 تا 9/2/1365

عملیات والفجر 9
جبهه شمال غرب، موقعیت : شرق سلیمانیه
تاریخ : 5 تا 9/12/1364

عملیات کربلای ۱
جبهه غرب، موقعیت : مهران
تاریخ : 9 تا 19/4/1365

عملیات کربلای 2
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب پادگان حاج عمران
تاریخ : 10 و 11/6/1365

عملیات فتح 1
جبهه شمال غرب، موقعیت : کرکوک
تاریخ : 19 و 20/7/1365

عملیات کربلای 4
جبهه جنوب، موقعیت : جنوب و غرب خرمشهر
تاریخ : 3 تا 5/10/1365

عملیات کربلای 5
جبهه جنوب، موقعیت : شلمچه
تاریخ : 19/10 تاغ 4/12/1365

عملیات کربلای 6
جبهه غرب، موقعیت : نفت شهر
تاریخ : 23 و 24/10/1365

عملیات تکمیلی کربلای 5
جبهه جنوب، موقعیت : شلمچه
تاریخ : 3 تا 13/12/1365

عملیات کربلای 7
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب پادگان حاج عمران
تاریخ : 13 تا 17/12/1365

عملیات کربلای 8
جبهه جنوب، موقعیت : شلمچه
تاریخ : 18 تا 22/1/1366

عملیات کربلای 10
جبهه شمال غرب، موقعیت : شمال سلیمانیه
تاریخ : 25/1 تا 5/2/1366

عملیات نصر 4
جبهه شمال غرب، موقعیت : شمال سلیمانیه
تاریخ : 21/3 تا 5/4/1366

عملیات نصر 7
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب سردشت
تاریخ : 14 و 15/5/1366

عملیات نصر 8
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب ماووت
تاریخ : 29/8 تا 5/9/1366

عملیات بیت المقدس 2
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب ماووت
تاریخ : 15/10 تا 2/11/1366

عملیات بیت المقدس 3
جبهه شمال غرب، موقعیت : جنوب ماووت
تاریخ : 24 تا 29/12/1366

عملیات والفجر 10
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب نوسود
تاریخ : 24 تا 29/12/1366

عملیات بیت المقدس 4
جبهه شمال غرب، موقعیت : جنوب دریاچه دربندیخان
تاریخ : 5 تا 9/1/1367

عملیات بیت المقدس 6
جبهه شمال غرب، موقعیت : غرب ماووت
تاریخ : 26 و 27/2/1367

عملیات بیت المقدس 7
جبهه جنوب، موقعیت : شلمچه
تاریخ : 22 تا 25/3/1367

/ 1 نظر / 18 بازدید
منتظر کوچک

نقل است که رد قطرات اشک حضرت امام بر مرقومه ی دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ ؛ مشهود بوده و در خاطرات حاج احمد آقا و دختر حضرت امام نیز احوالات امام پس از پذیرش قطعنامه نامساعد گزارش شده است ... آقا ! من .. ... هیچم! ولی ...