عشق یعنی ...

عشق

 

 


عشق یعنی ناله های هرشبی


عشق یعنی گریه بر آل نبی

 

 


عشق یعنی سینه ای پر سوزو آه


دردو دل های علی در گوش چاه

 


عشق یعنی اشک ریز فاطمه

 

مادرت باشد کنیز فاطمه!

 


عشق یعنی طائری خونین کفن


عشق یعنی غربت قبر حسن

 


عشق یعنی حا و سین و یا و نون


زینت دوش پیمبر غرق خون

 


عشق یعنی بوی عطری جانفزا


عشق یعنی گنبد زرد رضا

 


عشق یعنی یوسفی دل بی قرار


عشق یعنی درد،درد انتظار

 


من زبان کوتاه کردم از کلام


عشق یعنی عشق زینب،والسلام

 

 

امیر

/ 0 نظر / 10 بازدید