ای آخرین بهار چرا دیر کرده ای ؟!

تقویم را ورق بزن و انتخاب کن

این جمعه ها برای تو تعطیل می شود


ای آخرین بهار چرا دیر کرده ای ؟!

ای مرد با وقار چرا دیر کرده ای ؟!


ای آخرین توسل خورشید بام ها!

ای نام تو ادامه ی نام امام هااز جانماز رو به خدای بهشتی ات

عطری بیاورید برای مشام ها


روز ظهور تو که دقایق،ستاره ای است

روشن ترین ِ خاطره ی سال می شود


بیش از تمام بال و پر یا کریم ها

دست کبود فاطمه (س)خوشحال می شود


ای آخرین بهار چرا دیر کرده ای ؟!

ای مرد با وقار چرا دیر کرده ای؟!
امیر
/ 0 نظر / 12 بازدید