با روزه رسیدیم به پیوند حسین(ع) 

سیراب محبتیم و لبخند حسین(ع)

 


ماه رمضان بهانه ی این روضه است 

قربان لب تشنه ی فرزند حسین(ع)