شعر زیر رو مرحوم آقاسی با ارادت خاصی که به رهبر عزیز و فرزانه مان داشتن سرودن.

 گفتم با هم این شعر رو مروری کنیم و عهدی دوباره با رهبرمان ببندیم.

 

بنگر رحماءُ بینهم را                    تکرار تب غدیر خم را

امروز علی غریب و تنهاست               آماج هجوم اهرمن هاست3.gif

 

  

او کیست ؟ گلی ز باغ زهرا                   پرورده درد و داغ زهرا

 

  

او نور دل بسیجیان است       چون مادر خویش مهربان است

 

  

مستم ز تبسم نمازش         لبخند چو غنچه، دل نوازش

 

 

چشمانش چو بوی عشق دارد       مستی ز سبوی عشق دارد

 

 

چون فاطمه پشتوانه اوست     تا هستم و هست دارمش دوست

 

بر خامنه ای رهبر خوبان  صلوات